Weź udział w badaniu “Młodzież, social media i marketing”
Jesienią zeszłego roku Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało raport, który dotyczy dzieci, młodzieży, korzystania przez nich z internetu i zagrożeń z tego płynących. Jedną z zaprezentowanych danych jest ta dotycząca czasu spędzanego online przez badaną grupę. Okazuje się, że średnia tygodniowa liczba godzin przeznaczona przez dzieci i młodzież na surfowanie w internecie wynosi aż 18. Krakowska agencja Abanana oraz warszawski zespół analityczny Research&Grow postanowiły przeanalizować obecność w sieci grupy składającej się z dzieci i młodzieży od 15 do 20 lat. Badanie odbędzie się pod kątem świadomości działań marketingowych w social mediach. Okazuje się bowiem, że tego typu badań na polskim rynku brakuje, a przecież badany przedział wiekowy jest dla wielu marek i influencerów grupą docelową.
2019-09-10, 11:45

Badanie odbędzie się w formie ankiety internetowej, która zostanie wysłana do wybranych szkół w całej Polsce. Jest ona anonimowa i składa się ona z 26 pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w formie raportu, który zostanie upubliczniony. Jego rolą będzie ukazanie tego, jak współczesna młodzież postrzega działania marketingowe w internecie, jakie ma podejście do influencer marketingu, a także czy w ogóle zdaje sobie sprawę z intencjonalności i reklamowym zapleczu niektórych działań swoich idoli czy ulubionych marek.

Udzielenie odpowiedzi na pytania zajmie młodzieży około 10 minut, ale wnioski, które będzie można dzięki temu wyciągnąć, pozwolą nie tylko dokładniej poznać nauczycielom i rodzicom swoich wychowanków, ale też dostarczyć cennej wiedzy branży marketingowej. Na jej podstawie będzie można budować lepsze strategie oraz bardziej precyzyjnie dobierać działania i influencerów.

Ty także możesz wziąć udział w badaniu, jeżeli tylko spełniasz wymagane kryterium wiekowe, czyli jesteś uczniem i masz od 15 do 20 lat. Wystarczy, że klikniesz tutaj i wypełnisz ankietę.

Raport zostanie opracowany i opublikowany, również na Labberze, w IV kwartale 2019 roku.

KONTAKT / AUTOR
Maks Michalczak
PR Manager
Abanana
728834283
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy